اسامی دانش آموزان رتبه های برتر درسی مجتمع آموزشی در نوبت اول سال 91

ردیف

نام و نام خانوادگی

معدل

رتیه

کلاس و رشته

1

عباس ساکی

19/94

اول

دوم راهنمایی پسر

2

محمد رفیع بلداجی

19/88

دوم

3

مهدی

  شاوردی

19/71

سوم

4

محمد حسین امانی

20

اول

 

سوم راهنمایی پسر

5

مهران خیری

6

سعید صافی

19/82

دوم

7

آذین هوشنگی

19/59

سوم

8

حضرتعلی سیلانی

19/53

معدل بالای 19

دوم راهنمایی پسر

9

علی زارعی

19/47

سوم راهنمایی پسر

10

نگین لطفی پور

20

اول

دوم راهنمایی دختر

11

معصومه ملکزاده

19/94

دوم

12

مهتاب هاشمی

19/88

سوم

13

غزال ناصری

14

فاطمه معصومی

19/94

اول

سوم راهنمایی دختر

15

فریما باقرنژاد

16

فاطمه فرجی

19/76

دوم

17

سیده فاطمه موسوی

19/76

18

مهتاب محمد زاده

19/71

سوم

19

مریم رضائیان

19/71

20

مهدی ذاکری

19/42

اول

اول متوسطه پسر

21

محمدجواد قربان

19/02

دوم

22

علی پشمینه

18/48

سوم

23

علی ملکزاده

18/86

اول

دوم تجربی پسر

24

آرشام سرشوق

18/16

دوم

دوم ریاضی پسر

25

آرین فرد

18/24

دوم

دوم انسانی پسر

26

تورک اصلان جوادی

19/85

اول

سوم تجربی پسر

27

یاسر ساکی

18/67

دوم

28

سیدرضا آیت الهی

17/81

سوم

سوم انسانی پسر

29

سئوینچ علیزاده

19/91

اول

اول متوسطه دختر

30

مائده یایجی

19/86

دوم

31

سارا خوش سیر

18/84

سوم

32

هدیه کاظمی

19/91

اول

دوم ریاضی دختر

33

ملیکا مزینانی

18/56

دوم

دوم تجربی دختر

34

زهرا نهاوندیان

18/66

اول

دوم انسانی دختر

35

مریم سنگچولی

19/43

اول

سوم تجربی دختر

36

مائده قربان

19/28

اول

سوم ریاضی دختر

37

پرنیان السادات شهیدی

17/93

دوم

سوم تجربی دختر

38

مریم السادات مولایی

20

اول

پیش دانشگاهی انسانی
  دختر

39

فائزه فرجی

19/12

اول

پیش دانشگاهی تجربی
  دختر

40

ستاره اسحاقی

19/82

معدل بالای 19

دوم راهنمایی دختر

41

پانته آسلیم خانی

19/71

42

دنا فخیم

19/18

43

سمیه محمدی

19/8
:: برچسب‌ها:

نویسنده : مجتمع آموزشی ولیعصر (عج) باکو
تاریخ : ۱۳٩۱/۱٢/۱۳