انتخابات شورای دانش آموزی

انتخابات شورای دانش آموزی مجتمع آموزشی حضرت ولیعصر (عج)باکو با شرکت کلیه دانش آموزان مجتمع در مقطع راهنمایی و متوسطه برگزار گردید و افراد زیر بعنوان نفرات برگزیده انتخاب شدند.

اعضای اصلی

پسران                                                       دختران

1- عرفان امانی                                                1- زهرا صمدی

2- یاسر ساکی                                                 2- امینا بهروزی

3- علی ملک زاده                                             3- فاطمه ظاهری

4- پویان منصوری                                             4-سیده فاطمه موسوی

5- علی طهماسبی                                         5- مهتاب السادات هاشمی

اعضای علی البدل

1- امین دانشور                                                 1- فاطمه معصومی

2- مهدی ذاکری                                                 2- معصومه ملک زاده

3- علی زارعی
:: برچسب‌ها:

نویسنده : مجتمع آموزشی ولیعصر (عج) باکو
تاریخ : ۱۳٩۱/٩/۳