مراسم بزرگداشت مقام معلم

مراسم بزرگداشت مقام والای معلم در حضور سفیر محترم کشورمان آقای پاک

آیین و نماینده محترم ولی فقیه  در کشور آذربایجان حاج آقا اجاق نژاد و جمعی از

کارگزاران برگزار گردید.

http://hkazemig.persiangig.com/%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%2093/IMG_3319.JPG


 

http://hkazemig.persiangig.com/%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%2093/IMG_3314.JPG

http://hkazemig.persiangig.com/%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%2093/IMG_3325.JPG

http://hkazemig.persiangig.com/%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%2093/IMG_3360.JPG

http://hkazemig.persiangig.com/%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%2093/IMG_3353.JPG

http://hkazemig.persiangig.com/%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%2093/IMG_3469.JPG
:: برچسب‌ها:

نویسنده : مجتمع آموزشی ولیعصر (عج) باکو
تاریخ : ۱۳٩۳/٢/۱٥