ویدئو کنفرانس سخنرانی حاج آقا بهشتی

جلسه ی ویدئو کنفرانس سخنرانی حاج آقا بهشتی مشاور فرهنگی وزیرمحترم

آموزش و پرورش با  محوریت مسائل اعتقادی دانش آموزان مقطع متوسطه و نقش

و اهمیت نماز در زندگی در اموزشگاه حضرت ولیعصر (عج) باکو برگزار گردید.

http://hkazemig.persiangig.com/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%20%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%20%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C/IMG_3477.JPG


http://hkazemig.persiangig.com/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%20%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%20%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C/IMG_3282.JPG

http://hkazemig.persiangig.com/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%20%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%20%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C/IMG_3271.JPG

http://hkazemig.persiangig.com/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%20%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%20%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C/IMG_3269.JPG

http://hkazemig.persiangig.com/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%20%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%20%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C/IMG_3275.JPG
:: برچسب‌ها:

نویسنده : مجتمع آموزشی ولیعصر (عج) باکو
تاریخ : ۱۳٩۳/٢/۱٤