محرم

ازبهر ستیز و مرگ ، آماده شوید 

در محضر عشق دوست ،افتاده شوید

از خون حسین بشنوید این پیغام

در طول زمان همیشه آزاده شوید
:: برچسب‌ها:

نویسنده : مجتمع آموزشی ولیعصر (عج) باکو
تاریخ : ۱۳٩٢/۸/٢٠