برگزاری مسابقات فرهنگی به مناسبت دهه مبارک فجر

به مناسبت  سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ،دهه

مبارک فجر یک دوره مسابقات فرهنگی هنری در رشته های مخطلف برگزار

گردید.

مسابقات به روایت تصویردر ادامه مطلب:


قرائت قرآن و مسابقات اذان:

http://hkazemig.persiangig.com/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87%20%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D9%86/IMG_1916.JPG

http://hkazemig.persiangig.com/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87%20%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D9%86/IMG_1920.JPG

http://hkazemig.persiangig.com/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87%20%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D9%86/IMG_1924.JPG

http://hkazemig.persiangig.com/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87%20%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D9%86/IMG_1948.JPG

http://hkazemig.persiangig.com/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87%20%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D9%86/IMG_1944.JPG

 

http://hkazemig.persiangig.com/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87%20%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D9%86/IMG_1938.JPG

http://hkazemig.persiangig.com/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87%20%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D9%86/IMG_1941.JPG

 

http://hkazemig.persiangig.com/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87%20%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D9%86/IMG_1964.JPG

دانش آموزان پیش دبستان به همراه مربی پرتلاش در مسابقات دانش آموزی حضور

پررنگ داشتند.

http://hkazemig.persiangig.com/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%20%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C/IMG_2012.JPG

http://hkazemig.persiangig.com/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%20%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C/IMG_2025.JPG

جشن تکلیف در حضور حجت السلام راستگووحجت السلام اردبیلی:

http://hkazemig.persiangig.com/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA/%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81/IMG_1735.JPG

http://hkazemig.persiangig.com/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA/%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81/IMG_1802.JPG

http://hkazemig.persiangig.com/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA/%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81/IMG_1824.JPG

http://hkazemig.persiangig.com/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA/%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81/IMG_1829.JPG

http://hkazemig.persiangig.com/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA/%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81/IMG_1849.JPG

http://hkazemig.persiangig.com/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA/%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81/IMG_1851.JPG

http://hkazemig.persiangig.com/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA/%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81/IMG_1864.JPG

آشپزی:

http://hkazemig.persiangig.com/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA/%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2%DB%8C/IMG_2214.JPG

http://hkazemig.persiangig.com/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA/%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2%DB%8C/IMG_2233.JPG

http://hkazemig.persiangig.com/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA/%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2%DB%8C/IMG_2230.JPG
:: برچسب‌ها:

نویسنده : مجتمع آموزشی ولیعصر (عج) باکو
تاریخ : ۱۳٩٢/۱۱/۱٧