برگزاری جشن انقلاب در مجتمع
 
جشن سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در مجتمع آموزشی حضرت
 
ولیعصر(عج) باکوبا حضور نماینده ولی فقیه  ،سفیرمحترم کشورمان در
 
جمهوری آذربایجان،مسئولین نهادهای انقلاب درباکو،

 اولیا ،دانش آموزان و همکاران مجتمع در

  روز جمعه 18بهمن ماه برگزار

گردید 

http://hkazemig.persiangig.com/other/%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8/IMG_1453.JPG


http://hkazemig.persiangig.com/other/%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8/IMG_1445.JPG

http://hkazemig.persiangig.com/other/%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8/IMG_1435.JPG

http://hkazemig.persiangig.com/other/%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8/IMG_1449.JPG

http://hkazemig.persiangig.com/other/%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8/IMG_1464.JPG

http://hkazemig.persiangig.com/other/%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8/IMG_1488.JPG

http://hkazemig.persiangig.com/other/%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8/IMG_1491.JPG

http://hkazemig.persiangig.com/other/%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8/IMG_1516.JPG

http://hkazemig.persiangig.com/other/%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8/IMG_1526.JPG

http://hkazemig.persiangig.com/other/%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8/IMG_1534.JPG

http://hkazemig.persiangig.com/other/%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8/IMG_1549.JPG

http://hkazemig.persiangig.com/other/%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8/IMG_1550.JPG
:: برچسب‌ها:

نویسنده : مجتمع آموزشی ولیعصر (عج) باکو
تاریخ : ۱۳٩٢/۱۱/۱٦