بازدید سفیر محترم کشورمان از حوزه امتحانی

 

بازدید سفیر محترم کشورمان از حوزه امتحانی مجتمع حضرت ولی عصر(عج)

 

در اولین روز از ماه ربیع الاول سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در کشور آذربایجان

 

آقای پاک آیین ضمن بازدید از حوزه امتحانی دانش آموزان مجتمع آموزشی حضرت ولی

 

عصر(عج)ازاجرای مطلوب امتحانات تشکر و قدر دانی نمودند

http://hkazemig.persiangig.com/image/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA/IMG_0879.JPG


 

http://hkazemig.persiangig.com/image/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA/IMG_0881.JPG

http://hkazemig.persiangig.com/image/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA/IMG_0896.JPG

http://hkazemig.persiangig.com/image/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA/IMG_0888.JPG

http://hkazemig.persiangig.com/image/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA/IMG_0883.JPG

 
:: برچسب‌ها:

نویسنده : مجتمع آموزشی ولیعصر (عج) باکو
تاریخ : ۱۳٩٢/۱٠/۱۳