جلسه دیدار با اولیا

سومین جلسه دیدار اولیا با دبیران و معلمان (ابتدایی ،راهنمایی و متوسطه )

 جهت تبادل نظر و دریافت کارنامه

ماهانه( دی) در روز پنجشنبه مورخه 92/10/5 ساعت 13برگزارگردید .
:: برچسب‌ها:

نویسنده : مجتمع آموزشی ولیعصر (عج) باکو
تاریخ : ۱۳٩٢/۱٠/٥