برنامه امتحانی داخلی نوبت اول (دیماه) 93-92

     برنامه امتحانات داخلی نوبت اول (دیماه) مجتمع آموزشی حضرت ولی عصر(عج) سفارت جمهوری اسلامی ایران

    سال تحصیلی 93-


1392

 روز      

تاریخ

هفتم

(متوسطه اول)

سوم

راهنمایی

اول متوسطه

عمومی

دوم

ریاضی

دوم

تجربی

دوم

 انسانی

سوم

ریاضی

سوم

تجربی

شنبه

7/10

پیام های آسمانی

پیام های آسمانی

دین وزندگی(1)

عربی(2)

عربی(2)

تاریخ ایران وجهان(1)

ادبیات فارسی(3)

ادبیات فارسی(3)

یکشنبه

8/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

9/10

اجتماعی

جغرافیا

علوم زیستی

شیمی(2)

شیمی(2)

تاریخ ادبیات(1)

شیمی(3)

 

شیمی(3)

 

سه شنبه

10/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

11/10

 

انشا ونگارش

انشا ونگارش

مطالعات اجتماعی

زبان فارسی(2)

زبان فارسی(2)

جامعه شناسی(1)

زبان فارسی(3)

زبان فارسی(3)

پنج شنبه

12/10

 

 

 

 

 

 

 

 

جمعه

13/10

زبان خارجه

زبان خارجه

فیزیک(1)

ادبیات فارسی(2)

ادبیات فارسی(2)

ادبیات فارسی(2)

عربی(3)

عربی(3)

شنبه

14/10

 

 

 

زبان خارجه(2)

زبان خارجه(2)

زبان خارجه(2)

دین وزندگی(3)

دین وزندگی(3)

یکشنبه

15/10

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

16/10

ریاضی

ریاضی

ریاضی(1)

آمارومدلسازی

زیست شناسی

آمارومدلسازی

حسابان

زیست شناسی(2)

سه شنبه

17/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنب

18/10

عربی

عربی

ادبیات فارسی(1)

فیزیک(2)

فیزیک(2)

زبان فارسی(2)

هندسه(2)

ریاضی (3)

پنج شنبه

19/10

 

 

 

 

 

 

 

 

جمعه

20/10

املا

 

تاریخ

عربی(1)

هندسه(1)

هندسه(1)

اقتصاد

جبر واحتمال

زمین شناسی

شنبه

21/10

 

 

اجتماعی

زبان فارسی

دین وزندگی(2)

دین وزندگی(2)

دین وزندگی(2)

تاریخ

تاریخ

یکشنبه

22/10

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

23/10

علوم

علوم

شیمی(1)

ریاضی(2)

ریاضی(2)

عربی(2)

فیزیک(3)

فیزیک(3)

سه شنبه

24/10

تفکروسبک زندگی

حرفه وفن

 

 

 

 

زبان خارجه(3)

زبان خارجه(3)

چهارشنبه

25/10

قرآن

قرآن

زبان خارجه

جغرافیا

جغرافیا

جغراقیا(1)

مبانی کامپیوتر

آمارومدلسازی

 

 

 روز      

تاریخ

سوم

انسانی

چهارم

 ریاضی

چهارم

 تجربی

چهارم

انسانی

شنبه

7/10

تاریخ ایران وجهان(2)

دین وزندگی

دین وزندگی

دین وزندگی

یکشنبه

8/10

 

 

 

 

 

دوشنبه

9/10

جغرافیا(2)

ریاضیات گسسته

علوم زمین

فلسفه

سه شنبه

10/10

 

 

 

 

چهارشنبه

11/10

 

ریاضی

زبان خارجه

زبان خارجه

زبان خارجه

پنج شنبه

12/10

 

 

 

 

 

جمعه

13/10

تاریخ  ادبیات(2)

زبان فارسی

زبان فارسی

زبان فارسی

شنبه

14/10

دین وزندگی(3)

 

 

 

 

یکشنبه

15/10

 

 

 

 

دوشنبه

16/10

زبان فارسی تخصصی

حساب دیفرانسیل

زیست شناسی

ادبیات تخصصی

سه شنبه

17/10

 

 

 

 

چهارشنب

18/10

 

ادبیات تخصصی

شیمی

شیمی

ریاضی پایه

پنج شنبه

19/10

روانشناسی

 

 

 

جمعه

20/10

فلسفه ومنطق

 

 

تاریخ

شنبه

21/10

 

جامعه شناسی(2)

فیزیک

فیزیک

اجتماعی

یکشنبه

22/10

 

 

 

 

دوشنبه

23/10

عربی(3)تخصصی

 

 

عربی

سه شنبه

24/10

زبان خارجه(3)

هندسه تحلیلی

ریاضی عمومی

 

چهارشنبه

25/10

آرایه های ادبی

 

 

جغرافیا

 ساعت شروع امتحان در تمام پایه ها 10:30 صبح می باشد.

 




:: برچسب‌ها:

نویسنده : مجتمع آموزشی ولیعصر (عج) باکو
تاریخ : ۱۳٩٢/۱٠/٤