برگزاری جشن عید سعید غدیر

غدیر دریایی از باور و بصیرت در کویر حیرت وهامون ضلالت است تا کام جان ها از آن سیراب شود

همزمان باهمه شیعیان جهان در عید سراسر نور وپر برکت غدیر مراسم جشنی در مجتمع
آموزشی حضرت ولیعصر)عج) باکوبا حضور حاج آقا اجاق نژاد نماینده محترم ولی فقیه

وهمچنین حاج اقا اردبیلی امام جماعت حسینیه اهل بیت و دانش آموزان و همکاران برگزار گردید. 

http://hkazemig.persiangig.com/image/%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1/IMG_0054.JPG


http://hkazemig.persiangig.com/image/%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1/IMG_0050.JPG

http://hkazemig.persiangig.com/image/%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1/IMG_0082.JPG

http://hkazemig.persiangig.com/image/%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1/IMG_0034.JPG

http://hkazemig.persiangig.com/image/%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1/IMG_0042.JPG

http://hkazemig.persiangig.com/image/%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1/IMG_0057.JPG
:: برچسب‌ها:

نویسنده : مجتمع آموزشی ولیعصر (عج) باکو
تاریخ : ۱۳٩٢/۸/٤